1. Interneti veebilehe www.aknadkoju.ee all mõistetakse SIA „WITRAZ” (reg.-nr. 40103789599) poolt loodud interneti veebilehte koos selles sisalduva informatsiooni ja materjalidega.

 

2. Interneti veebilehte www.aknadkoju.ee kasutama hakates või nimetatud veebilehel tegutsedes, loetakse, et olete tutvunud kasutamise hetkel kehtivate tingimustega ja peate nendest kinni. Kõik interneti veebilehe kasutajad peavad regulaarselt tingimusi lugema, et tagada enda õigeaegne informeeritus tingimustes tehtud muudatustest. Juhul kui te tingimustega ei nõustu, on veebilehe kasutamine keelatud.

 

3. Veebilehel www.aknadkoju.ee väljapandud informatsiooni sisu on keelatud kasutada, välja arvatud juhul kui on olemas käesoleva sisu omaniku luba või muu luba vastavalt seadusele. Käesolevad tingimused ei anna õigust kasutada ühtegi veebilehel www.aknadkoju.ee sisalduvat kaubamärki või logo. Keelatud on eemaldada, muuta loetamatuks või muuta veebilehel www.aknadkoju.ee nähaolevaid teateid või teateid, mis avaldatakse veebilehe www.aknadkoju.ee vahendusel.

 

4. Veebilehel www.aknadkoju.ee kuvatakse kaupu ja nende kirjeldusi ja muud informatsiooni, mis on SIA „WITRAZ“ omand.

 

5. Kuna www.aknadkoju.ee pakutavate kaupade müük toimub internetti väljapandud pakkumise vahendusel, sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel kooskõlas Läti Vabariigi Tarbijakaitseseaduse 10.paragrahviga Distantsleping.

 

6. Tellimusi vormistada on võimalik: 

  • veebilehel www.aknadkoju.ee,
  • mobiiliäpis,
  • kauplus-laos: Jurkalnes tänav 15/25, LV-1046, Riias,
  • või telefoni teel +371 22090597.

 

7. Nõudes SIA-lt „WITRAZ“ või selle nimel esindavalt isikult muudatuste tegemist registreeritud, kuid lõpetamata tellimuses, palume arvestada, et muudatusi on võimalik edastada kirjutades e-posti aadressil info@witraz.lv või kontakteerudes SIA-ga „WITRAZ“ telefoni teel: +371 67405400.

 

8. SIA-l „WITRAZ“ on õigus distantsleping ühepoolselt tühistada vigade ja / või ebatäpsuste konstateerimisel interneti veebilehel www.aknadkoju.ee olevates kaupade hindades või kirjeldustes, kuni hetkeni, mil ei ole veel saadud tasu konkreetse kauba eest. Erandkorras võib SIA „WITRAZ“ distantslepingu tühistada juhul kui teine lepingupool on distantslepingu sõlminud kuritahtlikult, kavaldades või sunniviisil, tellitud kauba puudumise korral, ülemäärase kahju tõttu, mis tekib ühele või teisele poolele, kauba eest tasumisega viivitamise korral ja muudes, õigusaktides määratud juhtudel.

 

9. Kõik kaupade hinnad internetipoes www.aknadkoju.ee on näidatud koos käibemaksuga 21%. Kaupade kohaletoimetamise, üleskandmise ja montaaži hinnad ei sisaldu näidatud kauba hinnas.

 

10. Tellitud kauba eest saab tasuda pangaülekandega.

 

11. Tellitud kaup tuleb välja võtta kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil www.aknadkoju.ee teatas, et tellimus on kättesaamiseks valmis.

 

12. Mõned fotod ja skeemid on informatiivse iseloomuga, samuti võib erineda monitoride eraldusvõime. Soovitame eelnevalt tutvuda valmistamismaterjalidega SIA „WITRAZ” kauplus-laos (Jurkalnes tänav 15/25, LV-1046, Riia).

 

13. Kauba omandiõigus kuulub SIA-le „WITRAZ“ kuni hetkeni, mil Ostja on kauba eest täielikult tasunud.

 

14. SIA-l „WITRAZ” on õigus igal ajal ühepoolselt muuta interneti veebilehe www.aknadkoju.ee sisu, kasutustingimusi, sealnäidatud hindu ja / või luua uusi tasulisi teenuseid. Sellised muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel www.aknadkoju.ee.

 

15. Juhul kui mõtlesite ümber ja otsustasite ostust loobuda, sätestavad Läti Vabariigi Tarbijakaitseseadus (LVTS) ja reglementeeriv Valitsuse määrus nr 255 „Distantslepingutest“ (Valitsuse määrus nr 255), et ostjal on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ja tagastada internetipoest ostetud kaup müüjale. Kauba tagastamise osas kokkuleppimiseks palume võtta meiega ühendust e-posti teel info@witraz.lv või telefonil: +371 67405400, näidates ära tellimuse numbri ja kuupäeva. Kaupa saate tagastada toimetades selle kauplus-lattu: Jurkalnes tänav 15/25, LV-1046, Riias.

 

16. Kauba defektide avastamise korral tuleb Ostjal toimida järgmiselt:

 

  • leida üles kauba ostuarve,
  • teatada tekkinud probleemist vabas vormis avalduses, saates selle elektronposti aadressil
  • info@witraz.lv (avalduses tuleb näidata arve number),
  • avaldusele tuleb võimaluse korral lisada fotod, millel on kaubal avastatud defekt selgelt näha.
  • Kaebus vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamise päevast ja vastus saadetakse kaebuses näidatud kontaktaadressil.

 

17. Internetipood www.aknadkoju.ee jätab endale õiguse mitte teenindada tellimust juhul kui internetipoel ei õnnestu kliendiga kontakteeruda näidatut telefoninumbril või e-posti aadressil.

 

18. www.aknadkoju.ee õigusi ja kohustusi seoses füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja kaitsega reguleerivad Läti Vabariigis kehtivad õigusnormid, sealhulgas ka füüsiliste isikute isikuandmete kaitse seadus. www.aknadkoju.ee kasutab Ostja isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks. www.aknadkoju.ee ei avalda Ostja isikuandmeid, mille Ostja on tellimuse vormistamiseks andnud, kolmandatele isikutele, välja arvatud Läti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.

 

19. Kõik andmed, mis saadetakse või sisestatakse interneti veebilehele www.aknadkoju.ee, muutuvad SIA „WITRAZ“ omandiks, mida SIA-l „WITRAZ” kui interneti veebilehe www.aknadkoju.ee omanikul on õigus kasutada oma eesmärkidel, väljaarvatud füüsiliste isikute andmeid.

 

20. Üldiste müügitingimuste täitmisega seotud vaidlused ja erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Reguleerimata vaidluste või erimeelsuste tekke korral SIA „WITRAZ“ ja Ostja vahel on mõlemal poolel õigus kaitsta oma õigusi Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

 

Küsimuste korral võib helistada +371 67405400 või kirjutada e-posti aadressil: info@witraz.lv.